เดินหน้าเน็ตประชารัฐเฟส 2 ชงครม.เคาะ 15 พ.ค.นี้
วันที่เผยแพร่ วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 08:26 น.

 

"พล.อ.อ.ประจิน" ลง พื้นที่ตรวจเน็ตประชารัฐ สั่งดีอีเร่งขยายผลการใช้ ประโยชน์ พร้อมเพิ่มเฟส 2 อีก 15,732 หมู่บ้าน

 

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ยุติธรรม เปิดเผยว่า รัฐบาลเตรียมขยายโครงข่ายเน็ตประชารัฐเฟส 2 เพิ่มขึ้นอีก 15,732 หมู่บ้าน โดยใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการเน็ตประชารัฐเฟสแรก ซึ่งจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในสัปดาห์หน้า

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บอร์ด ดีอี) ได้เห็นชอบให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นผู้ดำเนินโครงการแทนสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สำหรับการติดตั้งโครงข่ายเน็ตประชารัฐเฟสแรก 24,700 หมู่บ้าน ได้เสร็จตามเป้าหมายเมื่อปลายปี 2560 ที่ผ่านมา

 

การดำเนินโครงการเน็ตประชารัฐเฟส 2 ตั้งเป้าติดตั้งแล้วเสร็จภายใน ปีนี้ เมื่อรวมโครงการเน็ตประชารัฐทั้ง สองเฟสกับหมู่บ้านที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงอยู่แล้ว 30,635 หมู่บ้าน และโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ในหมู่บ้านพื้นที่ชายขอบอีกจำนวน 3,920 หมู่บ้าน จะทำให้ประเทศไทยมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศทั้ง 74,987 หมู่บ้าน

 

ด้าน น.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า การดำเนินโครงการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ที่ผ่านมา ดีอีร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และสำนักนายกรัฐมนตรี บูรณาการการทำงานร่วมกัน จัดอบรมวิทยากรแกนนำ คุณครู การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 5 รุ่น รวม 1,033 คน จัดอบรมให้กับผู้นำชุมชน หมู่บ้านละ 4 คน จำนวน 1 แสนคน และในปี 2561 จะเร่งขับเคลื่อนภายใต้โครงการ "ไทยนิคม ยั่งยืน" สร้างการรู้เท่าทันเทคโนโลยี โดยมีกลไกการขับเคลื่อนตั้งแต่ระดับนโยบาย ระดับจังหวัด อำเภอ ไปจนถึงระดับตำบล ตั้งเป้าถ่ายทอดความรู้แก่ ประชาชน 1 ล้านราย ภายในปีนี้

 

ปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนใช้งานเน็ตประชารัฐประมาณ 2. 6 ล้านคน โดยจังหวัดที่มีปริมาณการเข้าใช้งานมากที่สุดอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จ.บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุดรธานี ขอนแก่น ร้อยเอ็ด สกลนคร และกาฬสินธุ์ สำหรับช่วงเวลาใช้งานมากที่สุด คือ เวลา 16.00-24.00 น. คิดเป็น 79.6% และใช้งานน้อยต่ำสุด คือ ช่วงเวลา 24.00-04.00 น. คิดเป็น 5.05%

 

ด้าน นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าว หลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนิน โครงการ "Coding Thailand : การพัฒนาเยาวชนทางด้านดิจิทัล" โรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งกระทรวงดิจิทัลฯ ได้มอบหมาย ให้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ดำเนินการ

 

สำหรับโครงการ "Coding Thailand : มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Thaicode.or.th ซึ่งเป็นโปรแกรมย่อยในการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้เวลานอกระบบการศึกษาปกติ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางความรู้ด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์ในรูปแบบสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ผสมผสานระหว่างความรู้และสื่อเพื่อความบันเทิง พร้อมสร้างเนื้อหาบทเรียนด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และแนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงทฤษฎีให้กับนักเรียนในระดับประถมจนถึงมัธยม

 

ทั้งนี้ ดีป้า ตั้งเป้าดำเนินการพัฒนาเยาวชนและบุคลากรไทย ให้มีทักษะความเข้าใจและสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านระบบ Thaicode.or.th จำนวน 4.89 ล้านคน พร้อมส่งเสริมให้เกิดช่องทางในการเผยแพร่และสร้างความตระหนักในการใช้ Coding Nation