ส.ข้าวถุงรับราคาข้าวหอมมะลิปรับขึ้น
วันที่เผยแพร่ วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 17:15 น.

 

นายสมเกียรติ มรรคยาธร นายกกิติมศักดิ์ สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย กล่าวว่า ราคาข้าวหอมมะลิบรรจุถุงขนาด 5 กิโลกรัม ในห้างสรรพสินค้าขณะนี้มีราคาปรับขึ้น ถุงละ 20-30 บาท แต่เป็นการขึ้นราคาแบบไม่มีโปรโมชั่นเหมือนช่วงที่ผ่านมา แต่จะไม่ขึ้นมากกว่าราคาหน้าถุงอย่างแน่นอน โดยสาเหตุที่ราคาข้าวถุงขึ้น จะมาจากสถานการณ์ราคาข้าวหอมมะลิในตลาดตลาดโลกและปริมาณข้าวหอมมะลิในช่วงนี้น้อยลง ส่งผลให้ราคาข้าวถุงหอมมะลิยี่ห้อต่างๆสูงตาม แต่เชื่อว่าจะไม่ปรับขึ้นไปมากกว่านี้

 

อย่างไรก็ตาม แม้ราคาข้าวถุงในห้างสรรพสินค้าจะปรับสูงขึ้น แต่ที่สำรวจไม่ได้ทำให้ผู้บริโภคเดือดร้อนมากนัก เพราะจากการแข่งขันในตลาดสูงและมีข้าวถุงหอมมะลิในตลาดอยู่หลายยี่ห้อทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อข้าวถุงยี่ห้ออื่นๆ ที่มีราคาไม่แพงมาก ประกอบกับผู้บริโภคหันไปบริโภคข้าวชนิดอื่นๆทดแทนที่มีราคาถูกได้หลากหลายมากขึ้น