ส่งออกสินค้ากลุ่มใยสังเคราะห์ไปตุรกีฉลุย
วันที่เผยแพร่ วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 12:26 น.

 

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ หน่วยงานไต่สวนของตุรกี ภายใต้กระทรวงเศรษฐกิจ ที่ดำเนินการพิจารณากำหนดการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (AD) ในสินค้ากลุ่มใยยาวสังเคราะห์อะคริลิก ได้ประกาศยุติการไต่สวนสินค้าในกลุ่มดังกล่าว จากประเทศไทยแล้ว หลังจากที่ได้เปิดไต่สวนมาตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2561 เนื่องจากอุตสาหกรรมภายในประเทศ ซึ่งเป็นผู้ยื่นคำขอให้ไต่สวนได้ถอนตัวจากการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าดังกล่าว โดยมีผลบังคับทางกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคมที่ผ่านมา โดยการยุติการไต่สวนมาตรการ AD ของตุรกีในครั้งนี้ ถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการไทยที่จะรักษาส่วนแบ่งการตลาดสินค้ากลุ่มนี้ในตุรกีได้ต่อไป