สั่งพณ.สกัดกักตุน-ควบคุมราคา "หน้ากาก N95" ป้องฝุ่นพิษ
วันที่เผยแพร่ วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 17:14 น.

 

17 ม.ค.62 พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้า พร้อมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สูงเกินมาตรฐาน ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล พร้อมด้วย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมควบคุมมลพิษ  กองบังคับการตำรวจจราจร กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมการขนส่งทางบก องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ร่วมประชุมที่ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม.(เสาชิงช้า)

 

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมว่า นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้มาประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งประชาชนเกิดความสับสันในข้อมูลข่าวสาร เกิดความตระหนกตกใจกับข้อมูลที่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อ กรณี ค่า AQI สูง ขอชี้แจงว่า ค่า AQI นั้น เป็นค่าวัดโดยรวม ซึ่งจะมี 6 ส่วนประกอบกัน มี PM 2.5 เป็นหนึ่งในนั้น ซึ่งจากข้อมูลกรมควบคุมมลพิษ ขณะนี้วัดค่า PM 2.5 ได้ที่ 49 ไมโครกรัม/ลบ.ม. อยู่ในเกณฑ์ที่ยังไม่ส่งผลต่อสุขภาพ ขอให้ประชาชนรับข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการ ซึ่งกรมควบคุมมลพิษจะเป็นหน่วยงานหลักในการประสานข้อมูลที่ถูกต้องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ

 

ทั้งนี้ รัฐบาลได้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหานี้มาตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา แต่ยังสื่อสารถึงประชาชนน้อยทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในข้อมูลข่าวสารจากหลายฝ่าย มีบางเว็บไซด์ที่รายงานข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงทำให้ประชาชนตื่นตระหนก จากนี้กำชับให้กรมควบคุมมลพิษสื่อสารรายงานให้ประชาชนทราบให้มากขึ้น

 

รองนายกฯ กล่าวอีกว่า ประชาชนสามารถป้องกัน PM 2.5 ได้โดยผู้ที่เดินผ่านถนนในระยะสั้นจะไม่ส่งผล ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่ๆ PM 2.5 สูงเกิน 50 ไมโครกรัม ระยะ 12 ชม.ขึ้นไปจึงจะเป็นอันตราย รวมถึงผู้เป็นโรคประจำตัว ภูมิแพ้ หอบหืด โรคทางเดินหายใจ ควรต้องใส่หน้ากาก N95 ป้องกัน กรณีมีการจำหน่ายราคาสูง ได้ให้กระทรวงพาณิชย์ไปควบคุมดูราคาต้องอยู่ที่ 30-50 บาท แล้วแต่สเปกและยี่ห้อ และไม่ให้มีการกักตุน

 

ขณะที่รายการสภาพอากาศจากนี้อีก 7 วัน จะมีความกดอากาศจากจีนแผ่ลงมา จะทำให้ PM 25 กระจายได้น้อย ซึ่งกรมควบคุมมลพิษและทุกหน่วยงานเตรียมแผนป้องกันและมีมาตรการควบคุมแล้ว มลภาวะทางอากาศนี้จะเกิดขึ้นเป็นห้วงเวลาไม่ได้อยู่กับเราตลอดไป ประเทศอื่นๆก็เผชิญกับปัญหานี้เช่นกัน ซึ่งคาดการณ์สภาวะนี้จะอยู่ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์และจะลดลง  ทั้งนี้ ได้ให้วางแผนระยะยาวใน 3 ปี ให้มีการปรับเปลี่ยนการใช้น้ำมันเป็น B2 เพื่อลดการปล่อย PM 2.5 และลดการใช้เตาเผา

 

สำหรับประชาชนสามารถเข้าดูข้อมูลตรวจสอบสภาพคุณภาพอากาศได้ที่ เว็บไซด์กรมควบคุมมลพิษ Air4Thai จะรายงานค่า AOI (ดัชนีวัดคุณภาพอากาศ) PM 2.5 PM10 ซึ่งเชื่อถือได้ โดยวัดจากเครื่องวัด 43 จุดทั่วกรุงเทพฯ