สนช.ผ่านวาระแรกพรบ.จราจรทางบกฉบับใหม่
วันที่เผยแพร่ วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 14:47 น.

 

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)วันนี้ มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช.เป็นประธานการประชุม พิจารณาร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ซึ่งนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ชี้แจงหลักการและเหตุผลว่า เนื่องจากการจำนวนอุบัติเหตุเกิดมากขึ้น โดยสาเหตุ คือการไม่เคารพระเบียบวินัย และไม่กลัวโทษจึงจำเป็นต้องสร้างและควบคุมวินัยจราจร ให้มีความสากล และสอดรับกับเทคโนโลยีอีกทั้งกฎหมายเก่าใช้บังคับนาน แล้วไม่ทันสมัยไม่มีประสิทธิภาพในปัจจุบันจึงต้องแก้ไขให้สอดคล้อง มีความสากล เช่นเดียวกับนานาประเทศ

 

ขณะที่ สมาชิก สนช.ต่างอภิปรายแสดงความเห็นด้วยที่จะมีการปรับปรุงกฎหมาย เพื่อให้เป็นสากล และเพิ่มบทลงโทษ แต่ตั้งข้อสังเกต ว่าควรเพิ่มช่องทางให้ผู้ที่ถูกใบสั่ง สามารถชี้แจงหรือปฏิเสธข้อกล่าวหาได้ นอกจากนี้ สมาชิกยังตั้งข้อสังเกตว่าร่างกฎหมายดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจนว่า หากมีการบังคับใช้ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ แล้วยังต้องพกใบขับขี่เดิมอีกหรือไม่ จึงเสนอให้มีการแก้ไขในชั้นกรรมาธิการใช้ชัดเจน ทั้งนี้ ท้ายที่สุดแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติด้วยคะแนนเอกฉันท์ เสียงงดออกเสียง 2 เห็นชอบร่างกฎหมายจราจรทางบกในวาระแรก