รฟท.ปรับระบบงานรับลูกกรมขนส่งทางราง
วันที่เผยแพร่ วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 09:06 น.

 

นายวรวุฒิ มาลา รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รฟท. เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่มีการจัดตั้งกรมการขนส่งทางรางแล้วเสร็จ รฟท. พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานโดยการพัฒนาระบบให้มีความทันสมัยบูรณาการทำงานมากขึ้น พัฒนาบุคคลากรในการทำงานเชื่อมโยงข้อมูลให้สอดคล้องกับภาระกิจของกรมการขนส่งทางรางที่จะเข้ามากำกับดูแล ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐาน ทั้งการก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง ระบบอาณัติสัญญาณ การออกใบอนุญาตต่างๆ

 

ทั้งคนขับรถไฟ ขับรถไฟฟ้า การขึ้นทะเบียนขบวนรถไฟฟ้า ควบคุมการกำหนดอัตราค่าโดยสาร และรองรับระบบรถไฟรูปแบบใหม่ ที่จะทยอยเปิดให้บริการในอนาคตไม่ว่าจะเป็นรถไฟชานเมืองสายสีแดงที่จะเปิดให้บริการต้นปี 2564 รถไฟทางคู่สายใหม่ โดยในปี 2566 จะมีโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จรวม 11 โครงการ ระยะทางกว่า 1,681 กิโลเมตร รวมถึงรถไฟความเร็วสูงที่อยู่ระหว่างขับเคลื่อนในปัจจุบัน จะต้องวางมาตรการการกำกับดูแลอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ในส่วนของกรมการขนส่งทางรางเบื้องต้นกระทรวงคมนาคมได้วางกรอบว่าจะจัดตั้งกรมรางได้ภายในเดือนเมษายน 2562

 

 

 

ที่มา สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.