รบ.กางไทม์ไลน์เลือกตั้ง ย้ำชัด 24 ก.พ.62
วันที่เผยแพร่ วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 17:54 น.

 

สรุปเส้นทางการเมืองไทยทั้งช่วงก่อนการเลือกตั้งและหลังเลือกตั้ง สถานะ-ข้อห้ามของครม.ชุดปัจจุบัน ตามที่ "วิษณุ เครืองาม" ได้เปิดเผยต่อสื่อมวลชน
เมื่อวันที่ 8 พ.ย. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยถึงการเตรียมการของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อจัดการเลือกตั้ง ส.ส.ครั้งใหม่ โดยระบุว่า เมื่อวันที่ 6 พ.ย.ที่ผ่านมา ครม.ได้รับทราบปฏิทินการทำงานเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการทำงานของรัฐบาล ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ โดยสามารถสรุปเป็นไทม์ไลน์เส้นทางการเมืองไทยทั้งช่วงก่อนเลือกตั้ง และหลังเลือกตั้งภายใต้ตามกรอบเวลาของกฎหมาย ซึ่งอาจมีการขยับเขยื้อนได้แต่ไม่เกินระยะสิ้นสุด โดยมีรายละเอียดดังนี้


11 ธ.ค.61
- พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. เริ่มมีผลบังคับใช้ กกต.ต้องจัดการเลือกตั้งภายใน 150 วัน หรือ ภายในวันที่ 9 พ.ค.62


ภายในเดือน ธ.ค.61
- ออกประกาศ พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.
- กกต.ออกประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง, กำหนดวันรับสมัครเลือกตั้ง ภายใน 5 วัน,
- คสช.ปลดล็อคให้จัดกิจกรรมทางการเมืองได้


28 ธ.ค.61
- สนช.เปิดรับกฎหมายใหม่เพื่อพิจารณาเป็นวันสุดท้าย
- สนช.จะทำงานถึงวันที่ 15 ก.พ. 62 หรือ 7 วันก่อนการเลือกตั้ง (หากเลือกตั้งวันที่ 24 ก.พ.62)"
- ในช่วงเวลาที่ กกต.เปิดรับสมัครผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. พรรคการเมืองต้องส่งรายชื่อผู้ที่จะเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีภายในระยะเวลาที่กำหนด


2 ม.ค.62
- กกต.ส่งรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก ส.ว.ให้ คสช.


9 ก.พ. 62
- คณะกรรมการสรรหาฯ ส.ว.ส่งรายชื่อ 400 คน ให้ คสช.คัดเลือกเหลือ 194 คน


24 ก.พ.62
- เลือกตั้ง ส.ส. (ตามที่คาดการณ์)


เดือน มี.ค.62
-กกต.จะดำเนินการตรวจนับคะแนนปาร์ตี้ลิสต์, การให้ใบเหลือง-ใบแดง, การเลือกตั้งซ่อม


24 เม.ย.62
ประกาศผลเลือกตั้ง (ภายใน 60 วันนับจากเลือกตั้ง)


ภายใน 27 เม.ย.62
- คสช.จะพิจารณา ส.ว.ให้ครบ 250 คน เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ และโปรดเกล้าฯ ตั้ง ส.ว.250 คน


ภายใน 8 พ.ค. 62
- จะมีการเปิดประชุมรัฐสภา หรือภายใน 15 วันนับแต่ประกาศผลเลือกตั้งทั้ง ส.ส.และส.ว.ชุดใหม่ (ก่อนหน้านั้น 1 วัน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะสิ้นสุดลง)
- เมื่อเปิดประชุมรัฐสภาแล้วจะมีการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภา
- จากนั้นจะเป็นขั้นตอนการเลือกนายกรัฐมนตรี , โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี และตั้ง ครม.โดยเมื่อ ครม.ใหม่เข้าปฏิญาณตนแล้ว รัฐบาลเก่า และ คสช.ถือว่าสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่


เดือน มิ.ย.62
- ครม.ใหม่จะแถลงนโยบาย (ภายใน 15 วันนับแต่ ครม.ปฏิญาณตน)

สถานะ-ข้อห้าม ครม.ชุดปัจจุบัน


- สถานะของ ครม.ชุดปัจจุบัน ยังคงเป็นไปตามปกติ ยกเว้นใน 4 กรณี คือ 1.นายกรัฐมนตรีลาออก 2.ครม.ทั้งคณะลาออก 3.ยุบสภา และ 4.ครบวาระการทำงาน


- ข้อห้ามของ ครม.รักษาการจนกว่า ครม.ใหม่ถวายสัตย์ปฏิญาณ 4 ประการ คือ 1.เสนอโครงการใหม่ 2.แต่งตั้งโยกย้ายต้องได้รับความเห็นชอบจาก กกต. 3.การอนุมัติงบผูกพัน และ 4.การใช้บุคลากรและทรัพย์สินของทางราชการ


แนวปฏิบัติของ ครม.ชุดปัจจุบัน
1.รัฐมนตรี 4 คนที่มีข่าวเข้าพรรคการเมืองต้องระมัดระวังเรื่องเวลาราชการ, ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น รถประจำตำแหน่ง, การใช้บุคลากรของราชการ และการใช้สถานที่ราชการเพื่อประโยชน์ทางการเมือง เนื่องจากได้แสดงตนทางการเมืองไปแล้ว


2.รัฐมนตรีที่เหลือก็ดำเนินการในทำนองเดียวกัน คือ วางตัวเป็นกลาง และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปให้คุณหรือโทษในทางการเมือง

 

ที่มา โพสต์ทูเดย์