รณรงค์ตรวจเอชไอวี "1 กรกฎาคม VCT Day"
วันที่เผยแพร่ วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 12:56 น.

 

รณรงค์ตรวจเอชไอวี "1 กรกฎาคม VCT Day" :  นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  และผู้บริหารจากกรมควบคุมโรค ร่วมเปิดกิจกรรมรณรงค์ “รักคู่ ตรวจพร้อมคู่ เราทั้งคู่ปลอดภัย” เนื่องในวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี พร้อมเปิดคลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และผิวหนัง บางโคล่ เพื่อให้บริการตรวจเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานแก่ประชาชนทั่วไป ณ คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และผิวหนัง บางโคล่ กรุงเทพฯ