ยอดจดทะเบียนธุรกิจเดือนมิ.ย.โต 10%
วันที่เผยแพร่ วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:56 น.

 

กระทรวงพาณิชย์ เผยจดทะเบียนธุรกิจเดือนมิถุนายน ขยายตัวดีที่ 10% ครึ่งปีแรก โต 11% อันดับ 1 ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป เชื่อการจดทะเบียนธุรกิจปี 60 ได้ตั้งเป้า 6.6 หมื่นราย ตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว

 

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการ จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ ในช่วงเดือนมิถุนายน 2560 พบว่า มีผู้ประกอบการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่จำนวน 6,525 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย ธุรกิจที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป รองลงมาเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์,ธุรกิจขายปลีกเครื่องประดับ,ธุรกิจภัตตาคารร้านอาหารและธุรกิจขนส่ง ตามลำดับ โดยมีทุนจดทะเบียนในการประกอบธุรกิจทั้งสิ้นในช่วงเดือนมิถุนายนที่ 40,916  ล้านบาท

 

อย่างไรก็ตาม การจดทะเบียนธุรกิจในช่วงครึ่งปีแรกมีจำนวนทั้งสิ้น 35,942 ราย เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 11 ตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่เริ่มมีการปรับพื้นตัวดีขึ้น

 

ทั้งนี้ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คาดการณ์การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในปี 2560 ว่า จะมีผู้ประกอบการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจทั้งสิ้นรวม 66,000 ราย ตามเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มเศรษฐกิจที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้จากการบริโภคของภาคเอกชน ที่มีทิศทางฟื้นตัวขึ้น ประกอบกับมีเม็ดเงินจากภาครัฐเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมากขึ้น โดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งจะช่วยเพิ่มกำลังซื้อให้กับภาคครัวเรือน ตลอดจนภาคการท่องเที่ยว ให้ยังคงขยายตัวได้ดีขึ้น

 

นอกจากนี้ ทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ระบุว่านักลงทุนต่างชาติยังคงมีความเชื่อมั่นที่จะลงทุนในประเทศไทย จากปัจจัยที่สำคัญ คือการมีผู้ผลิตที่เพียงพอ การมีโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการลงทุน และการมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จูงใจให้เกิดการลงทุนต่อในประเทศไทย