ฝุ่นกทม.ดีขึ้น! เพิ่มจุดตรวจควันดำ 20 จุด
วันที่เผยแพร่ วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 10:07 น.

 

กรมควบคุมมลพิษได้เผยสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงเช้าของวันที่ 18 มกราคม 2562 อากาศลอยตัวได้ดีขึ้น มีหมอกบางในตอนเช้า ไม่มีฝน ส่งผลทำให้สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีคุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับดี ปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง โดยบ้างพื้นที่ยังพบค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน พบในพื้นที่ริมถนน 4 พื้นที่ และพื้นที่ทั่วไป 4 พื้นที่ คาดการณ์ว่าพรุ่งนี้คุณภาพอากาศจะอยู่ในระดับปานกลาง พื้นที่กทม.และปริมณฑลจะมีหมอกบ้างในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลงและมีลมแรง

 

ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษได้ประสานงานกับ กทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง กทม. บก.จร. ขนส่ง กองทัพฯ กรมอุตุนิยมวิทยาและ ผวจ.ปริมณฑล ทั้ง 5 จังหวัด เพื่อดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM2.5 อย่างต่อเนื่อง ให้ บก.จร. เพิ่มจำนวนจุดตรวจวัดรถยนต์ควันดำเพิ่มเป็น 20 จุด กทม. กวาดล้างถนนอย่างเข้มงวดทุกวัน พร้อมทั้งจัดอุปกรณ์ฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง เร่งคืนพื้นที่ผิวจราจร ลดฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง เพื่อดำเนินการลดปริมาณฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง