ปลัดยธ.ดันผบ.คุกคลองเปรมนั่งรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
วันที่เผยแพร่ วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 17:11 น.

 

ปลัดยุติธรรมตั้ง7ตำแหน่ง5กรมดันผบ.คุกคลองเปรมนั่งรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. ที่กระทรวงยุติธรรม(ยธ.) นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ (11 ม.ค.) ได้ลงนามแต่งตั้งรองอธิบดี จำนวน 7 ตำแหน่ง ประกอบด้วย 1.นายธวัชชัย ชัยวัฒน์ ผบ.เรือนจำกลางคลองเปรม เป็นรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ 2.นางสาวเพลินใจ แต้เกษม ผู้เชี่ยวชาญกรมราชทัณฑ์ เป็นรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ 3.นายมณฑล แก้วเก่า หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ เป็นรองอธิบดีกรมคุมประพฤติ 4.น.ส.ศิริประกาย วรปรีชา อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์ เป็นรองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 5.นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการระงับข้อพิพาท เป็นรองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 6.นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 7.นายพีระ อัครวัตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมบังคับคดี รักษาการตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบัญชีเงินในคดี เป็นรองอธิบดีกรมบังคับคดี