ประชาชน 72.2 % ไปเลือกตั้งแน่ 51.1 % อยากได้นายกฯเก่ง
วันที่เผยแพร่ วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 12:27 น.

 

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล นำเสนอผลสำรวจเรื่อง นายกรัฐมตรีที่ประชาชนต้องการ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวน 1,093 คน ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2562 พบว่า ร้อยละ 86.7
ประชาชนรับรู้เรื่องวันเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 และร้อยละ 13.3 ไม่รู้ ส่วนความตั้งใจที่จะไปเลือกตั้งครั้งนี้ พบว่า ร้อยละ 72.2 ไปเลือกตั้งแน่นอน เพราะกำลังหาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ต้องการมาแก้ไขปัญหา ปากท้อง ความเดือดร้อนของประชาชน มีนโยบายที่จับต้องได้ และร้อยละ 27.8 ไม่แน่ใจ หรือไม่ไป

 

ทั้งนี้ ประเด็นที่น่าสนใจ คือ นายกรัฐมนตรีแบบไหนที่ประชาชนต้องการ พบว่า ร้อยละ 51.1 ต้องเป็นคนเก่ง แก้ปัญหาปากท้องได้ รองลงมาร้อยละ 8.3 เป็นนักการเมือง ขณะเดียวกัน ภาพความต้องการที่น้อยที่สุด คือ นายกรัฐมนตรีที่เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองและนักกฎหมาย แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วง คือ ผลวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ พบว่า ประชาชนกว่า 1 ใน 5 หรือร้อยละ 21.4 ที่ยังไม่มีภาพ นายกรัฐมนตรีในใจ เพราะเบื่อการเมือง ไม่มีใครจริงใจ มัวแต่สร้างภาพ และทุกวันนี้ประชาชนต้องแก้ปัญหาเดือดร้อนด้วยตนเอง