ปตท.เปิดปั๊มจัด "โครงการรวมพลังคนไทย ร่วมใจช่วยเกษตรกร"
วันที่เผยแพร่ วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 12:57 น.

 

ปตท.เปิดปั๊มจัด "โครงการรวมพลังคนไทย ร่วมใจช่วยเกษตรกร"

 

ให้พื้นที่เกษตรกรที่ประสบปัญหา เข้าจำหน่ายผลผลิตโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ทั่วประเทศ สนับสนุนนโยบายของรัฐในการแก้ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ ขณะนี้ได้เริ่มเปิดจำหน่ายผลผลิตตรงจากเกษตรกรแล้ว


นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. พร้อมบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรไทย ตามนโยบายของรัฐบาลในการช่วยแก้ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ โดยให้การสนับสนุนเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลผลิตจากเกษตรกรใน “โครงการรวมพลังคนไทย ร่วมใจช่วยเกษตรกร” เปิดโอกาสให้เกษตรกรหมุนเวียนนำผลผลิตมาจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคโดยตรงที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ช่วยสนองความต้องการของผู้บริโภค อำนวยความสะดวกให้สามารถเลือกซื้อได้ง่ายยิ่งขึ้น

 


นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวเพิ่มเติมว่า ปตท. ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์นำร่องช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่สับปะรด ให้นำผลผลิตที่ราคาตกต่ำไปวางจำหน่ายที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ในจังหวัดลำปางและอุตรดิตถ์แล้วจำนวน 7 แห่ง เพื่อช่วยระบายสับปะรดล้นตลาดในพื้นที่ภาคเหนือ โดย ปตท. มุ่งเน้นขยายสถานีบริการภายใต้ “ศูนย์บริการของชุมชน” (Community Center) ที่รองรับผู้บริโภคที่มีความต้องการหลากหลาย และเป็นเสมือนศูนย์รวมของชุมชนที่สามารถนำผลผลิตทางการเกษตรในแต่ละพื้นที่ตามฤดูกาลเข้ามาจำหน่ายในสถานีบริการน้ำมันของ ปตท. โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานีบริการน้ำมันที่มีสินค้าเกษตรจำหน่ายได้ที่ PTT Contact Center 1365

 


“ขอขอบคุณผู้บริโภคทุกท่านที่ร่วมอุดหนุนพืชผลทางการเกษตร ตามโครงการรวมพลังคนไทย ร่วมใจช่วยเกษตรกร ที่ ปตท. ได้จัดขึ้นเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ภาคเหนือที่ผ่านมา ทั้งนี้ ปตท. ได้ร่วมสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรไทยในรูปแบบต่างๆ มาโดยตลอด  อาทิ การเปิดพื้นที่จำหน่ายข้าวสารโดยตรงจากชาวนาในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในช่วงราคาข้าวตกต่ำจำนวน 831 แห่ง ได้กว่า 3,000 ตัน การรับซื้อน้ำมันไบโอดีเซล (B100) เพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสวนปาล์มช่วงราคาตกต่ำ เป็นต้น” นายเทวินทร์ กล่าวในตอนท้าย