ธอส.เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการเงินของรัฐ
วันที่เผยแพร่ วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 16:00 น.

 

ธอส.เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 1/2560


นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) ให้การต้อนรับนางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ในฐานะประธานกรรมการสภาสถาบันการเงินของรัฐ พร้อมด้วยกรรมการสภาสถาบันการเงินของรัฐ และผู้แทนจากสมาชิกสภาสถาบันการเงินของรัฐรวม 11 หน่วยงาน ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 1/2560 ซึ่ง ธอส. ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม ณ ห้องประชุมวิมานเมฆ อาคาร 2 ชั้น 3 ธอส. สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560