ธรรมกายส่งคืนสัญญาบัตร-พัดยศสมณศักดิ์ "ธัมมชโย-ทัตตชีโว"
วันที่เผยแพร่ วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 17:09 น.

 

วัดพระธรรมกายส่งคืน สัญญาบัตร-พัดยศสมณศักดิ์ หลังโปรดเกล้าฯถอดถอนสมศักดิ์ ธัมมชโย-ทัตตชีโว


เมื่อวันที่ 20 มี.ค. พระวิเทศภาวนาจารย์ รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้ส่งหนังสือถึง นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี พร้อมส่งคืนสัญญาบัตรและพัดยศสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นเทพ 1 ชุด และชั้นราช 1 ชุด ซึ่งเดิมมีการพระราชทานแก่ พระไชยบูลย์ สุทธิผล หรือพระธัมมชโย และพระเผด็จ ทัตตชีโว

 

ข้อความในหนังสือระบุว่า ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงานพระพุทธสาสนาแห่งชาติ แจ้งว่า ได้รับหนังสือจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ถอดถอนพระราชาคณะออกจากสมศักดิ์ 2 รูป คือ พระไชยบูลย์ และพระเผด็จนั้น ทางวัดพระธรรมกายได้นำสัญญาบัตรและพัดยศสมณศักดิ์ พระราชาคณะชั้นเทพและพระราชาคณะชั้นราชคืนเรียบร้อยตามสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีประสานทุกประการ