กอช.ย้ำออมเงินผ่านระบบหักบช.เงินฝากอัตโนมัติ
วันที่เผยแพร่ วันจันทร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 16:07 น.

 

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า สมาชิก กอช. สามารถออมได้สะดวกและต่อเนื่องแล้ว ผ่านระบบบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ เพื่อส่งเป็นเงินสะสมสมาชิก กอช. เข้าในบัญชีกองทุน ซึ่งระบบจะดำเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่แจ้งไว้ แล้วโอนอัตโนมัติเข้าเป็นเงินสะสมสมาชิก กอช. ที่ระบุเป็นผู้รับเงินนั้น โดยระบบจะดำเนินการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติทุกวันที่ 20 ของเดือน ตามจำนวนเงินที่ผู้สมัครได้ระบุไว้ตั้งแต่ 50-1,100 บาทต่อเดือน ทำให้สมาชิกได้รับเงินสมทบจากรัฐอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกสบาย

 

ทั้งนี้การสมัครรับบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ สามารถสมัครได้ต่อเนื่องไม่มีกำหนด ซึ่งเจ้าของบัญชีเงินฝากต้องไปดำเนินการด้วยตนเอง ได้ที่ธนาคารของรัฐทั้ง 4 แห่งทุกสาขาทั่วประเทศ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)