กรมควบคุมโรค รณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดนก ช่วงตรุษจีน
วันที่เผยแพร่ วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 08:24 น.

 

กรมควบคุมโรค รณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดนก ช่วงตรุษจีน เน้น  "เลือก หลีก ล้าง" 


นายแพทย์ขจรศักดิ์  แก้วจรัส  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค  พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์  พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้บริหารจากกรมควบคุมโรค และกรมอนามัย ถ่ายรูปร่วมกันหลังพิธีจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดนกในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยเน้น  “เลือก หลีก ล้าง สร้างความมั่นใจ ปลอดภัยไข้หวัดนก”  เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการค้าสัตว์ปีก มีพฤติกรรมที่ถูกต้องในการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก  ที่  ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯ