กกต.ยันยังไม่เคาะวันเลือกตั้ง
วันที่เผยแพร่ วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 12:47 น.

 

“กกต.” ย้ำต้องรอกฎหมายลูก 4 ฉบับประกาศใช้ ก่อนกำหนดวันเลือกตั้ง คาดถกกกต.ปม เลขาฯคนใหม่ปลายเดือนนี้
 

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. ที่โรงแรมคลาสสิคคามิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) จัดกิจกรรมกกต.พบสื่อมวลชน โดยนายศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต. กล่าวตอนหนึ่งถึงกระแสข่าวที่ว่า กกต.ได้กำหนดวันเลือกตั้งในช่วงเดือน ส.ค. 2561 ว่า ไม่เป็นความจริง เพียงแต่เจ้าหน้าที่กำหนดตารางการทำงานเท่านั้น เพราะวันเลือกตั้งจะกำหนดได้ก็ต่อเมื่อ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ 4 ฉบับ คือ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กกต. พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. มีผลบังคับใช้ นับจากนั้นอีก 150 วัน กกต.ต้องจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ ดังนั้นตราบใดที่ พ.ร.บ.ฉบับสุดท้ายยังไม่แล้วเสร็จ กกต.จะกำหนดวันเลือกตั้งไม่ได้ แต่การเลือกตั้งเป็นงานใหญ่ ดังนั้นจึงต้องมีการเตรียมการไว้ก่อน ส่วนการจัดเลือกตั้งภายใน 150 วันจะรวมการประกาศผลเลือกตั้งหรือไม่นั้น กกต.ยังไม่ได้คุยกัน จะต้องรอหารือกันภายหลัง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.มีผลบังคับใช้ ว่าจะเอาอย่างไร แม้ที่ผ่านมากรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.)จะบอกว่า 150 วัน ไม่รวมกับการประกาศผลการเลือกตั้ง แต่ก็อาจจะมีนักเลงมือดีบอกว่า 150 วันจะต้องรวมประกาศผลด้วย อาจจะนำไปสู่การฟ้องร้องได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการเซฟตัวเอง กกต.ก็จะต้องมีการหารือกันอีกครั้ง

 

นายศุภชัย กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ 3 ปี 9 เดือน ของ กกต.ชุดปัจจุบัน ได้มีการทุ่มเท มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่มาโดยตลอด ทั้งภารกิจการจัดเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น การออกเสียงประชามติ การสืบสวนไต่สวน สั่งเลือกตั้งใหม่ เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง และเราจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมี กกต.ชุดใหม่ ซึ่งขณะนี้เราได้เตรียมส่งต่องานให้ กกต.ชุดใหม่แล้ว โดยแต่ละด้านกิจการก็มีการดำเนินการไปแล้ว อาทิ ด้านบริหารเลือกตั้งก็ได้มีการจัดเตรียมออกระเบียบคำสั่งต่างๆให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อให้ กกต.ชุดใหม่ได้เตรียมการศึกษา ส่วนด้านกิจการการมีส่วนร่วม ได้เผยแพร่ ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย การร่วมมือกับภาคีต่างๆ ส่วนด้านกิจการพรรคการเมืองก็จะมีการจัดตั้งสถาบันพรรคการเมือง ซึ่งก็ต้องทำหลายอย่างเตรียมไว้ เพราะการเลือกตั้งครั้งใหม่อาจจะยุ่งยากซับซ้อนสำหรับ กกต.ใหม่ อย่างไรก็ตามประเทศเรามีโจทย์หลายเรื่องที่รอการแก้ไข โดยเฉพาะโจทย์ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับ คน กกต. และคนไทยทุกคน โดยในอนาคตอันใกล้นี้จะได้เห็นการพัฒนาของ กกต. ทั้งการพัฒนาคน พัฒนางาน โดยเฉพาะการป้องกันการทุจริต เพื่อเป็นองค์กรต้นแบบในการจัดการเลือกตั้ง

 

นายศุภชัย ยังกล่าวถึงการสรรหาเลขาธิการ กกต.คนใหม่ว่า ตนคิดว่าเราควรจะมีเลขาฯใน กกต.ชุดนี้ เพื่อให้เลขาฯได้เตรียมการต่างๆ เพราะรูปแบบการบริหารเปลี่ยนไป กกต.ในอนาคตจะทำงานในรูปแบบบอร์ด โดยมีเลขาฯเป็นผู้บริหาร ทั้งนี้เราก็จะดำเนินการให้เร็วที่สุด แต่ก็ต้องรอดูมติของ กกต.ก่อนว่าจะดำเนินการต่อไปหรือจะเริ่มกระบวนการสรรหาใหม่ ซึ่งก็คาดว่าจะสามารถหารือได้ในช่วงปลายเดือน ก.ย.นี้ ซึ่งตอนนี้เรารอว่าต้นสังกัดของบุคคลที่เราคัดเลือก ว่าจะพิจารณาลงโทษอย่างไร เพื่อที่ กกต.จะได้พิจารณาการบอกเลิกได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดกฎหมาย เพราะหากมีความไม่ชัดเจนแล้วไปบอกเลิกก็จะมีปัญหา อย่างไรก็ตามสำหรับการทำงานของเลขาฯใหม่ก็คงไม่ยุ่งยากเพราะผู้บริหารแต่ละด้านมีการเตรียมงานไว้แล้ว และผู้บริหาร กกต.ล้วนแต่มีประสบการณ์ในการเลือกตั้งมาแล้วกว่า 19 ปี